2013 Aktivitetsplan MIB-Drammen

 

2013 Aktivitetsplan MIB-Drammen

Rekruttere 

1. Besøke ungdomsskoler og videregående skoler.

Innhold: Vise rekrutteringsfilm, det å velge uttradisjonelt, avkrefte myter om yrket, informasjonsbrosjyre, ”verdens beste jobb” presentasjon. 

Beholde

1. ”Runde rundt” i barnehagene – møte med personalet. MIB-Drammen vil besøke 6 private barnehager og 6 kommunale barnehager.

Innhold: Informere om MIB kontaktens arbeid (for eksempel skolebesøkene), likestillingsarbeidet i barnehagen(femiaplan), rekrutteringsfilm, refleksjon rundt likestillingsarbeidet, hvordan rekruttere og beholde?

2. Faglig kompetanseheving 

• Vi i MIB Drammen skal invitere alle menn som jobber barnehagene i Drammen til en arena hvor det faglige og sosiale kombineres –våren 2013

• Vi i Drammen skal arrangere kurs med ekstern foredragsholder -høsten 2013.

Innhold: Kort presentasjon av emnet og hvilke krav som stilles, refleksjonsrunder, utveksle erfaringer, innhente råd og tips for å komme i gang med likestillingsarbeidet, workshop, fagområdene i rammeplanen gjennomgås i et likestillings/likeverdsperspektiv, oppsummering. 

 

 

 

2012 Aktivitetsplan MIB-Drammen

 

Rekruttere
1.    Besøke videregående skoler.

Innhold: Vise rekrutteringsfilm, det å velge uttradisjonelt, avkrefte gale forestillinger om yrket, informasjonsbrosjyre

Beholde
1.    ”Runde rundt” i barnehagene – møte med personalet. MIB-Drammen vil besøke 6 private barnehager og 6 kommunale barnehager.

Innhold: Informere om MIB kontaktens arbeid (for eksempel skolebesøkene), likestillingsarbeidet i barnehagen(femiaplan), rekrutteringsfilm, refleksjon rundt likestillingsarbeidet, hvordan rekruttere og beholde?

2.    Faglig kompetanseheving
•    Vi i MIB Drammen skal arrangere en halv temadag på våren eller høsten 2012 for de private og kommunale barnehagene.
•    Vi i Drammen skal arrangere kurs med ekstern foredragsholder(vår eller høst 2012).
3.    Invitere alle menn som jobber barnehagene i Drammen til en arena hvor det faglige og sosiale kombineres.

Innhold: Kort presentasjon av emnet og hvilke krav som stilles, refleksjonsrunder, utveksle erfaringer, innhente råd og tips for å komme i gang med likestillingsarbeidet, workshop, fagområdene i rammeplanen gjennomgås i et likestillings/likeverdsperspektiv, oppsummering.