Hvor kan du ta utdannelse?

Du kan ta førskolelærerutdanning på mange høyskoler over hele landet. Barnehagene er også avhengig av barne- og ungdomsarbeidere og deg som er ufaglært, og som ønsker en assistentstilling.

Hvor skal jeg begynne?

Førskolelærer eller barne- og ungdomsarbeider?

Du har flere muligheter til utdannelse, når du skal jobbe i barnehage.

 

Førskolelærer

Førskolelærere planlegger, gjennomfører og evaluerer det pedagogiske opplegget i en barnehage i tett samarbeid med styrer. Kontakt og samarbeid med barnas foresatte er også en viktig del av denne jobben.

Barn trenger voksne som kan stimulere deres fantasi og medfødte skapertrang. Det er din jobb som førskolelærer å bidra til dette ved hjelp av bilder, musikk, drama og fortellinger. Hvert enkelt barn er unikt med sin egen personlighet og sine ulike behov. Derfor er det viktig at du evner å se hvert enkelt barn.

Samtidig som du skal organisere og gjennomføre de daglige aktivitetene, skal du vinne barnas fortrolighet og få dem til å trives.
-   Som førskolelærer har du ansvaret for en barnegruppe og ansvaret for 2-3 andre personer i hverdag.
-   Du er med på å gi mange en god start på livet
-   Det er en 3-åring Bachelorstudie som omfatter både teori og praksis
-   Du kan også jobbe i barneskolen, SFO og med barn med spesielle behov
-   Det er forholdsvis lett å få jobb etter utdannelsen

Du finner mer informasjon her:
http://www.hit.no
www.hive.no (Høgskolen i Vestfold)
www.hio.no (Høgskolen i Oslo)

Fullstendig oversikt over utdanningsstedene finner du her »


Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Mer informasjon om studiesteder og poenggrenser finner du på nettsidene til Samordna opptak »


Etter- og videreutdanning

Det finnes mange muligheter for å etterutdanne seg i dette yrket. Med ett års godkjent videreutdanning, rettet inn mot arbeid på småskoletrinnet (PAPS), kan førskolelærere undervise i småskolen. Flere høgskoler og universiteter tilbyr undervisning på Mastergrads-nivå. Du kan etterutdanne seg som for eksempel lærer og lektor.

Les mer på utdanning.no »

Det kan være en god ide å starte som assistent/vikar i en barnehage før du starter som førskolelærer, slik at du vet hva du går til.

 

Barne – og ungdomsarbeider

Mats - Barne og ungdomsarbeiderEn barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.


-   Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger, og planlegginger og gjennomfører aktiviteter.
-   Du jobber i et team sammen med 2-3 personer om å skape en spennende og utviklende hverdag for barna
-   Dette er en videregående utdanning. For å få fagbrev tar du følgende utdanningsløp:
-   Videregående trinn 1( Vg1): helse- og sosialfag eller design og håndverk
-   Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
-   To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget
-   I tiden som lærling får du lønn etter den verdiskapning som skjer i de to år. Du starter på 30 % av grunnlønnen for en B og U-arbeider
-   Du kan bli førskolelærer med litt mer utdannelse, når du er barne-og ungdomsarbeider
-   Du skaper glede for mange i hverdagen


Opptakskrav

Fullført grunnskole
Du finner mer informasjon på  utdanning.no »

Du finner mer informasjon om studiesteder her:
www.assiden.vgs.no
www.royken.vgs.no
www.rosthaug.vgs.no

Fullstendig oversikt over studiesteder finner du her »
Se også www.bfk.no (Buskerud fylkeskommune) for mer informasjon »

    

Assistent i barnehage

Klatrevegg Har du lyst til å prøve deg i en barnehage før du søker deg inn på skole?
Assistent i barnehage er et godt sted å begynne for å se om du liker å jobbe med barn.Ta kontakt med en barnehage, start som vikar og i løpet av kort tid blir du assistent.Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Opptakskrav:

Fullført grunnskole
Les mer her »

 

Andre nyttige nettsider:

Utdanning.no »
Utdanningsforbundet »
Barnehageforum »
Fagforbundet »
Arbeidstakerorganisasjonen Delta » 
Vilbli.no »