Du kan jobbe i barnehage!

Det er fortsatt flest kvinner som arbeider i barnehager. Men det er stadig flere menn som velger denne retningen og som jobber i barnehager.

Det finnes like mange grunner for at menn skal jobbe i barnehage som for kvinner. Barn trenger både kvinner og menn for å kunne oppdras i en likestilt og likeverdig barnehage. Barnehagens rammeplan sier at barnehagen skal gjenspeile samfunnet for øvrig.
Både gutter og jenter trenger positive mannlige rollemodeller for selv å kunne danne en trygg kjønnsidentitet. Flere menn i barnehagene vil også bety økt variasjon i aktivitetene.

Her er noen av fordelene ved å jobbe i en barnehage:
Ingen dag er lik. Her er det ingen skoleklokker som ringer, og du sitter ikke lukket inne på en liten kontorcelle. I barnehagen kan du i større grad enn i de fleste andre yrker, se på vær og vind, og velge ute - eller inneaktiviteter,

Frihet. I en barnehage kan førskolelærerne bestemme seg for å ta med barna på en tur i skogen, på fisketur eller spille ishockey, gitar eller slå på trommer. Denne friheten gjør at mange som har glede og interesse av fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv eller musikk, trives svært godt med å jobbe i barnehage.

Sosialt. Som ansatt i en barnehage treffer du også mange mennesker. Dette er et sosialt yrke. For det første får du mye sosial kontakt i samværet med barna. Det er et sosialt miljø med de andre ansatte, og dessuten har du mye kontakt med barnas foreldre. Derfor er ikke dette et yrke for deg som vil sitte alene på en kontorpult, men et yrke for de kvinner og menn som liker å ha kontakt med andre mennesker, - både små og store.

Valg av yrke. Når du skal tenke på hva slags yrke du skal velge, bør du prøve å tenke på hva jobben innebærer i det daglige, hvilke muligheter yrket har og hvilke interesser du selv har. Tidligere var det klarere hva som var typiske jenteyrker og gutteyrker. Nå velger flere utradisjonelt og bryter med de gamle rollene. Hittil har menn vært dårligere til å gå inn i typiske kvinneyrker, enn motsatt. Selv om det er en økende andel menn som blir førskolelærere, er nok kanskje ikke menn like tøffe som kvinner når det gjelder å bryte med yrkestradisjoner.

Mange muligheter. Barnehagen og barna trenger menn som kan være sammen med barna på barnas premisser – samtidig som de ikke glemmer hvem de selv er. En barnehage er mye mer enn snørr og tårer. Det er en jobb med mange muligheter i hverdagen og med muligheter for å avansere for deg som ønsker det. Du kan bli avdelingsleder, pedagogisk leder eller styrer. Dessuten er det et økende behov for kvalifiserte personer med erfaring fra arbeid i barnehage, både i oppvekstsektoren i kommuner, fylker og andre steder. Mulighetene er mange.

Faglærte og ufaglærte. Du kan ta førskolelærerutdanning på mange høyskoler over hele landet. Barnehagene er også avhengig av deg som er ufaglært, og som ønsker en assistentstilling.
Barnehagen er en arena for både ufaglærte personer og fagpersoner, som sammen skal fungere godt i et team. Du trenger derfor ikke høyere utdannelse for å jobbe i barnehage, men du må besitte mange gode personlige egenskaper for å kunne jobbe med barn.
Barna er morgendagens ledere, og alle som jobber i en barnehage må forstå at alle trenger en god og trygg start på livet, der lek og sosialisering er byggesteinene for suksess. Alle kan jobbe i barnehage, men yrket passer ikke for alle. Det handler om mer enn å bare ”passe barn”.