MIB-Drammen er et nettverk for menn som arbeider i barnehager.

Nettverket MIB-Drammen startet opp høsten 2008, og er et samarbeidsprosjekt mellom de kommunale og private barnehagene i drammensområdet.

MIB-Drammen er både et formelt - og uformelt nettverk, og våre nettverksmøter har som mål å samle alle menn som jobber i drammensbarnehagene.

Hensikten med disse møtene er å ta vare på de menn som allerede jobber barnehagene, og å rekruttere flere til yrket. I denne sammenhengen jobber private og kommunale barnehager mot samme mål.
De private og kommunale barnehagene satte i gang med samarbeidet gjennom fylkesmannen i Buskerud. Vi forsto raskt at det å jobbe hver for oss i denne sammenhengen ville gi liten uttelling på lang sikt. Vi bestemte oss derfor for å få til et samarbeid, slik at nettverket ville få en større påvirkningskraft på kommunen, fylkesmannen og andre instanser. 

Målet er også å få til et mannsmiljø på tvers av barnehagene uavhengig av om den er privat eller kommunal.
Flere menn opplever å være alene på jobb sammen med mange kvinner, og derfor er disse nettverkssamlingene nødvendige og nyttige for svært mange.  Fylkesmannen og kommunen bidrar økonomisk til prosjektet.

Våre mål tar utgangspunkt i kunnskapsdepartementets handlingsplan for likestilling i barnehagene: (lenke til departementet?): http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2008/handlingsplan-for-likestilling-i-barneha.html?id=508110

Her er våre mål:
-    Oppnå den nasjonale målsetningen om 20% menn i barnehagene.
-    Beholde de mennene vi har.
-    Likestillingspedagogikken skal gjenspeiles gjennom våre styringsdokumenter og komme til uttrykk i vår praksis.  

Nettverksmøter. Vi har to faste møter i året. Dette skal være et sosialt sted hvor menn kan trives og diskutere barnehagepedagogikken på egne/mannlige premisser. Her treffer du andre som arbeider i barnehage og de som holder på å utdanne seg. Eksterne foredragsholdere, gruppearbeid, refleksjon, diskusjoner og økt faglig kompetanse er noe av det disse møtene kan by på. Det finnes MIB-nettverk over hele landet.
Oversikt over arrangementer finner du her. (lenke til undermeny)